Privacy policy

Inleiding

Dentalstore is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten als ook die van potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is.

De persoonlijke gegevens van onze klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van deze dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer u anderszins contact heeft met Dentalstore, legt Dentalstore gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, als ook financiële gegevens zoals credit card nummers en informatie over bankrekeningen. Dentalstore gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Dentalstore website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Dentalstore en haar partners. Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen Dentalstore bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Indien je geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Dentalstore en haar partners dan kunt je dit schriftelijk en vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs kenbaar maken bij Dentalstore (het adres vindt u onder aan dit document).

E-mail nieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor Dentalstore belangrijk, mede door de snelheid en het gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Dentalstore-website. Wanneer je je abonneert op bijvoorbeeld de elektronische nieuwsbrief dan geef je aan Dentalstore en haar partners toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes.

Als je je toestemming wilt geven of intrekken voor het gebruik van uw e-mailadres door Dentalstore of partners voor dit doel geen informatie meer per e-mail wilt ontvangen over Dentalstore partners, dan kan dat op de volgende wijze:

Dentalstore-internetsite en clickgedrag

Op de website van Dentalstore worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina's, bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de Dentalstore-website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Dentalstore haar dienstverlening aan je verder optimaliseren.

Beveiligingsmaatregelen

Dentalstore doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover noodzakelijk partners van Dentalstore (een deel van) de uitvoering voor hun rekening nemen, is Dentalstore met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Doorklikken naar andere sites

Op pagina's van de Dentalstore-website wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere bedrijven. Dentalstore kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. Je wordt aangeraden het beleid (of statement) t.a.v. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-Dentalstore-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van Dentalstore.

Externe leveranciers (inclusief Google) geven Dentalstore.nl advertenties weer op websites op het internet en maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan Dentalstore.nl.

Je kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan of door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Dentalstore? Dan kun je een email sturen naar info@Dentalstore.nl. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Wil je inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Dentalstore, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

Dentalstore
Postbus 995
1180 AZ Amstelveen
Nederland

Wijzigingen

Dentalstore behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacy beleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van het Dentalstore Privacy Beleid.